Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Risedronate Natri 5mg

CHỈ ĐỊNH:

Trị/ phòng loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh