Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Benazepril hydroclorid 5mg

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị tăng huyết áp với đơn liều học liền kết hợp với các thuốc khác như thuốc lợi tiểu thiazid, amlodipine