ZOPIC – 5A 7.5MG

0 out of 5

Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Zopiclone 7.5mg

CHỈ ĐỊNH:

Zopiclone điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ ở người lớn.