TICA-5A 60mg

0 out of 5

Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Ticagrelor 60mg

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị trong các trường hợp sau: Dùng đồng thời với acid acetylsalicylic (ASA), được chỉ định để phòng ngừa các biến cố huyết khối ở bệnh nhân với hội chứng mạch vành cấp tính (ACS), tiền sử nhồi máu cơ tim (MI) và nguy cơ cao phát triển biến cố huyết khối.