Riva-5A Farma 15mg

0 out of 5

Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Rivaroxaban 15mg

CHỈ ĐỊNH:

Phòng ngừa đột quỵ và thuyên tắc mạch ở bệnh nhân bị rung nhĩ. Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE), và phòng ngừa DVT và PE tái phát.