Atorvastatin+Ezetimibe-5A FARMA 10+10mg

0 out of 5

Mỗi viên nén bao phim Atorvastatin+Ezetimibe-5A FARMA 10+10mg chứa:

Thành phần dược chất:

  • Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci): 10 mg
  • Ezetimib: 10 mg

Chỉ định: Phòng ngừa các biến cố tim mạch

Mô tả

Thuốc được chỉ định để làm giảm nguy cơ các biến cố tim mạch ở những bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành (CHD) và có tiền sử hội chứng mạch vành cấp (ACS), đã từng điều trị trước đó bằng statin hoặc không.

Tăng cholesterol máu

Thuốc được chỉ định như là liệu pháp hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng ở bệnh nhân người lớn bị tăng cholesterol máu nguyên phát (dị hợp tử có tính chất gia đình và không có tính chất gia đình) hoặc tăng cholesterol máu hỗn hợp, khi việc sử dụng một sản phẩm thuốc kết hợp là phù hợp:

  • Bệnh nhân không được kiểm soát đầy đủ bằng một thuốc statin riêng lẻ.
  • Bệnh nhân đã từng được điều trị bằng một thuốc statin và ezetimib.

Tăng cholesterol máu đồng hợp tử có tính gia đình (HoFH)

Thuốc được chỉ định như là liệu pháp hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng ở bệnh nhân tăng cholesterol máu đồng hợp tử có tính gia đình (HoFH). Bệnh nhân cũng có thể được dùng các phương pháp hỗ trợ giảm lipid máu khác (ví dụ lọc bỏ lipoprotein mật độ thấp [LDL]).