RISEDRONATE SODIUM – 5A FARMA 75MG

0 out of 5

Mô tả

Mỗi viên nén bao phim chứa Risedronate Sodium 75mg.

CHỈ ĐỊNH:

  • Điều trị loãng xương sau mãn kinh, để giảm nguy cơ gãy đốt sống.
  • Điều trị loãng xương sau mãn kinh, để giảm nguy cơ gãy xương hông.
  • Điều trị loãng xương ở nam giới có nguy cơ gãy xương cao.
  • Điều tri bệnh xương Paget.
  • Dự phòng và điều trị loãng xương do dùng glucocorticoid.